Czytelnia

-----

Nowe obowiązki dla rolników w związku nowelizacją prawa wodnego i dyrektywą azotanową.

Dnia 26 lipca 2018 roku na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie przyjęcia: „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. […]

Ekodarpol w drodze – Radziejów

Dlaczego Pan Sławek poleca #HumusActive oraz nawozdy dolistne #Plonochron? Jak je wykorzystuje? Jakie przynoszą mu korzyści? Dowiecie się z filmu!

Ekodarpol w drodze – Kulesze Kościelne

Dlaczego Pan Wiesław, stosuje Humus UP? Jakie efekty przyniósł preparat, w tym „suszowym” sezonie? Dowiesz się z poniższego filmu – zapraszamy.

Ekodarpol w drodze – Zambrów

Odwiedziliśmy Zambrów! Byliśmy u Pana Sylwestra Krajewskiego, który stosował Humus UP! Ile zastosował produktu, czy był zadowolony i dlaczego poleca Humus Up innym rolnikom? Obejrzyj i poznaj odpowiedzi na pytania!

Maksymalizacja zysków dzięki dodatniemu bilansowi próchnicy

Na  dużej części polskich gleb zaczyna uwidaczniać się drastyczny spadek poziomu próchnicy. Badania wykazują, że w ostatnim dziesięcioleciu poziom próchnicy spadł nawet o 30%. Deficyt nawozów naturalnych oraz uproszczone zmianowanie systematycznie pogłębia ten problem. Każdy rolnik, który myśli o maksymalizacji zysków a jednocześnie jest świadomy tego co dzieje się z jego glebą powinien pomyśleć w […]

Humus Active do poprawy warunków glebowych

Dobrym źródłem materii organicznej dla roślin jest obornik, uprawiane na przyoranie rośliny poprawiające strukturę gleby (gorczyca, rośliny motylkowe) oraz rozdrobniona słoma po kombajnowym zbiorze zbóż. Na glebach lekkich zalecane jest użycie około 60-80 t/ha obornika i przyoranie go jak najgłębiej (do 50-60 cm, a na glebach bardzo lekkich do 80 cm). Natomiast na glebach ciężkich […]