Czytelnia

Nowe obowiązki dla rolników w związku nowelizacją prawa wodnego i dyrektywą azotanową.

Dnia 26 lipca 2018 roku na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie przyjęcia:
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W 2017 roku cała Polska została objęta tzw.
„Dyrektywą azotanową”, w związku z powyższym ustanowiono nowe obowiązku, dla producentów rolnych.

Spośród najistotniejszych wymogów nowego programu należy zwrócić szczególna uwagę na okresy nawożenia gruntów. W ustawowych zapisach doprecyzowano okresy stosowania zarówno nawozów mineralnych jak i naturalnych.

RODZAJ GRUNTU – Grunty Orne

Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne: 
1 marca – 15,20,25 października*

Pozostałe nawozy stałe bez azotu
1 marca – 30 listopada**

*- Poszczególne krańcowe terminy dla nawożenia jesiennego uwarunkowane są lokalizacją gospodarstwa i mogą różnić się w zależności od województwa.

**- Z wydłużonego okresu wieloskładnikowego nawożenia jesiennego będą mogli skorzystać rolnicy, którzy wcześniej zaplanowali wysiew roślin ozimych, po późno zbieranych przedplonach takich jak: buraki czy kukurydza.
Z wydłużonego terminu jesiennego nawożenia będą mogli skorzystać również ci rolnicy, których uprawy nie zostały zebrane ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. W powyższych przypadkach będzie obowiązywała dokładna dokumentacja terminu zbioru, daty stosowania nawozu, rodzaju nawozu i jego dawki oraz termin siewu i jesiennej uprawy. W powyższych sytuacjach obowiązuje ograniczenie dawki nawozu wieloskładnikowego z azotem do 30 kg N/ 1ha.

Wyżej wymienionych terminów nawożenia nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami, TUZ-ów oraz na gruntach odłogowanych. Ugór powinien pozostać bez nawożenia cały rok, chyba, że rolnik planuje włączyć go do uprawy.
W takiej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie nawozów jesienią przed planowanym zakończeniem odłogowania.
Stosując produkty firmy Rolnictwo Ekodarpol z kwasami humusowymi znacząco poprawiamy strukturę gleby i podnosimy efektywność wykorzystania składników mineralnych.

W związku z ograniczeniami w dawkach azotowego nawożenia jesienią polecamy nasze rozwiązania podnoszące efektywność jesiennego odżywienia roślin przed ich przejściem w stan spoczynku.

Stosując rozwiązania firmy Rolnictwo Ekodarpol jesienią możesz mieć pewność , że rośliny dobrze przezimują a pola, na których zostały zastosowane nasze produkty będą w stanie zmagazynować więcej wody i cennych składników pokarmowych niezbędnych na wiosnę przy wznowieniu wegetacji.

W następnym artykule będziemy kontynuować temat związany z nowelizacją prawa wodnego oraz dyrektywą azotanową.

Powiązane