Czytelnia

Maksymalizacja zysków dzięki dodatniemu bilansowi próchnicy

Na  dużej części polskich gleb zaczyna uwidaczniać się drastyczny spadek poziomu próchnicy. Badania wykazują, że w ostatnim dziesięcioleciu poziom próchnicy spadł nawet o 30%. Deficyt nawozów naturalnych oraz uproszczone zmianowanie systematycznie pogłębia ten problem. Każdy rolnik, który myśli o maksymalizacji zysków a jednocześnie jest świadomy tego co dzieje się z jego glebą powinien pomyśleć w jaki sposób może odbudować próchnicę w swojej glebie, a przynajmniej zmienić bilans próchniczny w glebie na dodatni. Poziom próchnicy w glebie ma bardzo istotny wpływ na jej strukturę, zasobność w wodę oraz główne składniki pokarmowe.

Przy obecnych zmianach klimatycznych oraz rozłożeniu opadów na obszarze naszego kraju regularnie mamy do czynienia z niedoborem wody w kluczowych okresach  dla wzrostu roślin. Krótkookresowe susze jesienne i wiosenne stają się regułą przez co niemożliwe staje się wykorzystanie potencjału plonotwórczego poszczególnych gatunków i odmian roślin uprawnych.

Poniżej tabela, która obrazuje jak poziom humusu wpływa na magazynowanie wody w wierzchniej warstwie gleby (do 30 cm).

Zawartość materii organicznej Możliwość magazynowania wody
0.50% 80000 l
1.00% 160000 l
2.00% 320000 l
3.00% 480000 l
4.00% 640000 l
5.00% 800000 l

 

Warto wiedzieć że jedna jednostka próchnicy posiada kilkaset razy większe możliwości sorpcyjne aniżeli taka sama jednostka  materii mineralnej. Humus ma również istotny wpływ na powstawanie i utrzymanie struktury agregatowej gleb. Próchnica jest również głównym magazynem azotu organicznego. Poniżej tabela, z której możemy odczytać jak poziom Humusu wpływa na możliwość  zatrzymywania azotu w glebie.

 

Zawartość materii organicznej Możliwość wbudowania azotu
1.00% 2400 kg
2.00% 4800 kg
3.00% 7200 kg
4.00% 9600 kg
5.00% 12000 kg

 

Warto wiedzieć, że Próchnica (humus) jest kompleksem złożonych związków organicznych, których skład bardzo się różni od produktu wyjściowego. Związki te powstają w glebie, w procesie syntezy z produktów rozkładu resztek organicznych,  pod wpływem działalności mikroorganizmów glebowych. Dlatego tak istotne jest aby prócz humusu dostarczyć glebie pozytywnej mikroflory bakteryjnej , która uwolni uwiązane organicznie składniki pokarmowe, przyśpieszy rozkład masy organicznej zalegającej  w glebie np. po kombajnowym zbiorze zbóż i stworzy próchnicę w glebie.

 

Mgr inż. Damian Gawroński

Powiązane