Czytelnia

Ekodarpol w drodze – Kulesze Kościelne

Dlaczego Pan Wiesław, stosuje Humus UP?
Jakie efekty przyniósł preparat, w tym „suszowym” sezonie?
Dowiesz się z poniższego filmu – zapraszamy.

Powiązane