Wysokie plony w buraku cukrowym?

Wysokie plony w buraku cukrowym?

👉

 Buraki cukrowe wysokie plony dają na glebach żyznych, utrzymanych w dobrej kulturze. Są to rośliny wykazujące duże zapotrzebowanie na makro i mikroelementy.
Zbyt duża zawartość azotu w glebie sprawia, że buraki przerastają a na ich powierzchni pojawiają się przebarwienia. W uprawie buraków bardzo ważna jest jakość plonu dlatego nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistne powinno być prowadzone na podstawie analizy chemicznej gleby. Świetnie sprawdza się w tym przypadku Humus Active. 

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w szkółkach, parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych.HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach, a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM. 

Powiązane