HUMUS UP

HUMUS UP

Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. HUMUS UP istotnie aktywizuje życie biologiczne, powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych, zdegradowanych glebach. HUMUS UP odbudowuje naturalną odporność roślin na czynniki stresowe i patogenne oraz przywraca równowagę mikrobiologiczną.

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym
➡️ kup w serwisie allegro

 • odbudowuje naturalną odporność roślin,
 • regeneruje rośliny po opryskach chemicznych,
 • stymuluje rośliny do wzrostu,
 • przywraca równowagę mikrobiologiczną,
 • Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
 • gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin,
 • przyspiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę,
 • zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny,
 • zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
 • powoduje lepsze ukorzenianie roślin,
 • nie posiada okresu karencji,
 • bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).

Miliardy PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów) oraz koloidów Próchnicy Pokarmowej.

DOLISTNIE – w okresie wegetacji oraz po każdorazowym oprysku chemicznym wykonywać opryski HUMUS UP w stężeniu 5%.

DOGLEBOWO – do stosowania na glebach zdegradowanych w celu przywrócenia równowagi mikrobiologicznej i przyspieszenia rozkładu masy organicznej gleby. Po zbiorach wykonać oprysk 5% stężeniem HUMUS UP.

TERMINY STOSOWANIA:
WIOSNA, LATO– dolistnie od ruszenia wegetacji do zbiorów. Opryski o stężeniu 5% HUMUS UP zaleca się wykonywać po każdorazowym oprysku chemicznym.
JESIEŃ– pogłównie lub doglebowo pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa powietrza jest nie niższa niż 5°C. Najlepiej przed planowanymi uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak aby składniki pokarmowe mogły się przedostać do strefy korzeniowej roślin.

Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Przechowywać w temp. nie nizszej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/226/2013.

5L, 20L, paletopojemnik 1000L

do pobrania