HUMUS ACTIVE

HUMUS ACTIVE

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w szkółkach, parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych.
HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2-krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach, a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM.

Gwałtownie spada żyzność polskich gleb, nasilają się też problemy związane z niedoborem wody. Rozwiązaniem tych problemów jest właśnie HUMUS ACTIVE. Stanowi on bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz, minimalizuje skutki okresowych niedoborów wody, podnosi opłacalność produkcji.

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym
➡️ kup w serwisie Allegro.pl

HUMUS ACTIVE zawiera jednocześnie wysokie stężenie kwasów humusowych i pozytywną mikroflorę bakteryjną:

 • poprawia strukturę i optymalizuje stosunki powietrzno-wodne gleb,
 • kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
 • umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie Azotobacter asymilują azot z powietrza pozostałe mikroorganizmy przyspieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe,
 • przygotowuje glebę do siewu,
 • wspomaga rozwój systemu korzeniowego przygotowując rośliny do spoczynku zimowego,
 • przywraca naturalną żyzność gleb, poprawia gruzełkowatość,
 • podnosi opłacalność produkcji.

HUMUS ACTIVE ZAWIERA:

 • miliardy pm-ów Pozytywnych Mikroorganizmów 106 jtk w tym: bakterie fosforowe, celulolityczne, azotobacter, promieniowce, fluoryzujące, przetrwalnikujące.
 • 55% kwasy humusowe nasycone w tym: 49% kwasy huminowe, 1% kwasy fulwowe, 5% huminy i ulminy,
 • w skład produktu wchodzą również białka , aminokwasy, krzemionka koloidalna, substancje wzrostowe (witaminy, auksyny i kwasy organiczne) oraz makro i mikroelementy: azot(N) min. 0,02 % (m/m),fosfor (P2O5)min. 0,30%(m/m), potas (K2O) min. 0,55 % (m/m), magnez (MgO) min. 0,05% (m/m), wapń (CaO) min.0,30% (m/m), żelazo (Fe) min. 450,0 mg/kg, mangan (Mn) min. 15,0 mg/kg, cynk (Zn) min. 3,0 mg/kg, miedź (Cu) min. 1,0 mg/kg

UPRAWY KONWENCJONALNE:

SPOSÓB UŻYCIA: W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych – 20 l. HUMUSU ACTIVE rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy roboczej opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha.

HUMUS ACTIVE stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20 l HUMUSU ACTIVE na 1 ha. Zabiegi HUMUSEM ACTIVE zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami. W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk HUMUSEM ACTIVE na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.
TERMINY STOSOWANIA:
Wiosną – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.
Jesienią – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami.

UPRAWY EKOLOGICZNE:

SPOSÓB UŻYCIA:

Doglebowo – wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU Active po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy pokryć glebię na powierzchni 1 ha używając opryskiwacza lub wozu asenizacyjnego. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak aby HUMUSU Active mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.

Dolistnie – w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5 litrów HUMUSU Active rozcieńczonego w 200l wody. Dokarmianie dolistne HUMUSEM ACTIVE stosować od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

TERMINY STOSOWANIA:
Wiosna – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.
Lato – dokarmianie dolistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20° C.
W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem.
Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami.
Jesień – pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Zabrania się stosowania polepszacza glebowego HUMUS ACTIVE na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

 • Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.
 • Stosować w temperaturze powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
 • Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Ciecz użytkowa HUMUS ACTIVE nie posiada okresu karencji. Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski.
 • Zezw. MRiRW nr G-233/11,nr G-233a/13 oraz G-233b/15.
  Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

WYMAGANIA TECHNICZNE:
1- sprawny opryskiwacz z mieszadłem,
2- dysze grubokropliste minimum 0,4mm lub do RSM
3- gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

20L, paletopojemnik 1000L

ULOTKA PRODUKTOWA
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PRODUKTU DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do pobrania