PLONOCHRON KOMPLETNY

PLONOCHRON KOMPLETNY

Jest nalistnym nawozem, o zrównoważonym udziale składników pokarmowych, polecanym głównie do intensyfikacji wzrostu wegetatywnego roślin, do jego przyspieszenia i uzyskiwania większych plonów. Kompleksowy skład makroelementów pozwala skutecznie odżywić roślinę i przywrócić jej zrównoważony rozwój.
Plonochrony są uniwersalne. Można je stosować do dokarmiania nalistnego i równoczesnej ochrony upraw rolniczych, warzyw gruntowych, upraw szklarniowych, sadów, krzewów owocowych, oraz roślin ozdobnych. Szeroka gama, produkowanych Plonochronów, pozwala wybrać najodpowiedniejszy z nich, w danych warunkach i dostosować do wymagań konkretnej rośliny. Ponieważ są nawozami specjalistycznymi, o składzie dostosowanym do fazy wzrostu rośliny, aby uzyskać największą efektywność w ich stosowaniu, wskazane jest korzystanie z proekologicznych programów nawożenia i ochrony, opracowanych dla poszczególnych gatunków lub grup roślin. Programy takie, zawierają szczegółowe informacje dotyczące ilości oprysków i podają terminarz ich stosowania. Programy nawożenia Plonochronami znajdują się w broszurze produktowej. Kompleksowe programy nawożenia produktami Ekodarpol można otrzymać kontaktując się z naszą Firmą. Plonochrony są dobrze przyswajalne przez rośliny i nie posiadają okresu karencji. Jednocześnie ograniczają negatywny wpływ chorób i szkodników na rozwój roślin. Technika stosowania Poszczególnych Plonochronów jest nieskomplikowana, wszystkie rozpuszczają się dobrze w wodzie, są szybko wchłaniane i transportowane przez rośliny co zapewnia ich wysoką skuteczność.

Plonochrony należą do grupy nawozów proekologicznych, mających duży wpływ na jakość płodów rolnych, ponieważ:
•Są nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a plony uzyskane w wyniku ich stosowania, można zaliczyć do żywności o podwyższonych walorach jakościowych.
•Wybrane Plonochrony o odczynie alkalicznym niszczą zarodniki grzybów, ograniczając rozwój większości chorób grzybowych i bakteryjnych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.
•Naprzemienne stosowanie Plonochronów zawierających w swoim składzie octany skutecznie odstrasza i zniechęca do żerowania szkodliwe owady.
•Nie zanieczyszczają środowiska (wód gruntowych i powierzchniowych), gdyż są wykorzystywane prawie w 100%.
•Po zastosowaniu Plonochronów nie obowiązuje okres karencji.
•Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze odżywioną, lecz nie przenawożoną, co skutkuje dobrą jakością jadalnych ich części.
•Jadalna część roślin swym wyglądem – tzn. wybarwieniem, jędrnością, wielkością – zachęca do spożycia.
•Zastosowanie Plonochronów wapniowego, zasadowego czy potasowego, przed okresem przechowalniczym, wydłuża możliwość utrzymania plonów w optymalnej jakości a także eliminuje porażenie zarodnikami grzybów, które mają bardzo negatywny wpływ na jakość (przechowalniczą) płodów rolnych.

N –10 % / 100g/l
P (P2O5) – 5% / 50g/l
K (K2O) – 10% / 100g/l
Schelatowane mikroelementy: Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo
Octany 20%
pH 6

Na 1 ha stosuje się średnio 2,5 litra nawozu, rozcieńczanego w 250 litrach wody (dawka jednorazowa). W przypadku sadów dawka jest większa i wynosi średnio 5-10 litrów nawozu rozcieńczonego w 500 litrach wody. Opryskiwanie drzew, niskimi ilościami cieczy (100-200 litrów/ ha), stwarza nie tylko duże niebezpieczeństwo uszkodzenia liści i owoców, ale jest zabiegiem mało skutecznym. Dawka cieczy roboczej na ha sadu powinna być dobrana do wielkości drzew i typu opryskiwacza. Szczegółowa instrukcja stosowania poszczególnych Plonochronów, podana jest na etykiecie, znajdującej się na opakowaniu oraz w broszurze o Plonochronach.
Dodatkowe informacje:
Dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, nawet 2-krotne zwiększenie stężenia cieczy użytkowej. Optymalne warunki do dokarmiania nalistnego to: duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20°C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem. Oprysk wykonywany w temperaturze wyższej niż 20°C i niskiej wilgotności powietrza, powoduje wykrystalizowanie się soli na liściach i owocach, co znacznie zmniejsza skuteczność oprysku.
Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, innymi nawozami mineralnymi.