HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE

HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE

Humus Actice na resztki pożniwne- jeszcze więcej pozytywnych mikroorganizmów, cukry wspomagające rozwój rodzimej mikroflory bakteryjnej, minerały ilaste utrzymujące wodę w glebie.

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym
➡️ kup w serwisie allegro

 

HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE zawiera jednocześnie wysokie stężenie kwasów humusowych i pozytywną mikroflorę bakteryjną:

  • kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
  • poprawia strukturę gleby,
  • umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie Azotobacter asymilują azot z powietrza, pozostałe mikroorganizmy przyśpieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe w glebie,
  • ogranicza występowanie chorób odglebowych,
  • podnosi pojemność wodną gleby,
  • przygotowuje glebę do siewu.

SPOSÓB UŻYCIA W OPTYMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH:

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 10 l Humus Active na resztki pożniwne rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy roboczej opryskujemy resztki pożniwne na powierzchni 1 ha. Zabiegi Humus Active zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami. Kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby zabieg możemy wykonać krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów.

SPOSÓB UŻYCIA W OKRESIE SUSZY:
W warunkach przedłużającej się suszy należy zwiększyć dawkę Humus Active na resztki pożniwne do 20 l oraz ilość wody do 600 l na 1 ha. Po wykonaniu oprysku możliwie szybko należy wykonać uprawki pożniwne mające na celu przemieszanie produktu z wierzchnią warstwą gleby. Humus Active na resztki pożniwne zalecamy stosować wiosną, latem lub jesienią w celu przyspieszenia rozkładu materii organicznej pozostającej na polu po zbiorze roślin uprawnych.


Nie łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu resztek pożniwnych dawkę Humus Active na resztki pożniwne można zmniejszyć do 5 l /1 ha / 300 l wody. Niezwłocznie po wykonanym zabiegu wypłukać opryskiwacz wodą. Stosować w temperaturach powyżej 5°C.

Zabrania się stosowania polepszacza glebowego Humus Active na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

• Nie łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej
• W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu resztek pożniwnych dawkę Humus Active na resztki pożniwne można zmniejszyć do 5 l /1 ha / 300 l wody
• Niezwłocznie po wykonanym zabiegu wypłukać opryskiwacz wodą
• Stosować w temperaturach powyżej 50 C
• Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 50 C i nie wyższej niż 300 C
• Ciecz użytkowa Humusu Active nie posiada okresu karencji.
• Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski
• Zezw. MRiRW nr G-233/11
• Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

WYMAGANIA TECHNICZNE:
1 – sprawny opryskiwacz z mieszadłem
2 – dysze grubokropliste minimum 0,4 mm lub do RSM
3 – gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

20L, paletopojemnik 1000L

do pobrania