PLONOCHRON MAGNEZOWY

PLONOCHRON MAGNEZOWY

Zdecydowanie przyczynia się do poprawy stanu odżywiania roślin magnezem oraz pozytywnie wpływa na wartość biologiczną plonów. Bez dostatecznej ilości magnezu nie jest możliwy prawidłowy wzrost roślin ponieważ 20 % pobranego Magnezu rośliny zużywają na budowę chlorofilu.

Plonochrony należą do grupy nawozów proekologicznych, mających duży wpływ na jakość płodów rolnych, ponieważ:

1. Są nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a plony uzyskane w wyniku ich stosowania, można zaliczyć do żywności o podwyższonych walorach zdrowotnych.

2. Swym odczynem alkalicznym niszczą zarodniki grzybów, eliminując większość chorób grzybowych, a także bakteryjnych i wirusowych, przez co praktycznie nie ma konieczności, chemicznej ochrony roślin przed tymi chorobami.

3. Skutecznie odstraszają i zniechęcają do żerowania szkodliwe owady.

4. Nie zanieczyszczają środowiska (wód gruntowych i powierzchniowych), gdyż są wykorzystywane prawie w 100%.

5. Po zastosowaniu Plonochronów nie obowiązuje okres karencji.

6. Stosując nawozy zgodnie z zaleceniami, otrzymujemy roślinę dobrze odżywioną, lecz nie przenawożoną, co skutkuje dobrą jakością jadalnych ich części.

7. Jadalna część roślin swym wyglądem – tzn. wybarwieniem, jędrnością, wielkością – zachęca do spożycia.

8. Zastosowanie Plonochronów, przed okresem przechowalniczym, eliminuje porażenie zarodnikami grzybów, które mają bardzo negatywny wpływ na jakość (przechowalniczą) płodów rolnych.

Odczyn pH 5 Mikroelementy schelatowane Azot (N) 7% Magnez (Mg) 12% 40%octany

Plonochrony są uniwersalne. Można je stosować do nawożenia i równoczesnej ochrony upraw rolniczych, warzyw gruntowych, upraw szklarniowych, sadów i krzewów owocowych, oraz roślin ozdobnych. Szeroka gama, produkowanych Plonochronów, pozwala wybrać najodpowiedniejszy z nich, w danych warunkach i dostosować do wymagań konkretnej rośliny. Ponieważ są nawozami specjalistycznymi, o składzie dostosowanym do fazy wzrostu rośliny, aby uzyskać największą efektywność w ich stosowaniu, wskazane jest korzystanie z proekologicznych programów nawożenia i ochrony, opracowanych dla poszczególnych gatunków lub grup roślin. Programy takie, zawierają szczegółowe informacje dotyczące ilości oprysków i podają terminarz ich stosowania. Takie programy nawożenia można otrzymać po skontaktowaniu się z naszą Firmą. Plonochrony są dobrze przyswajalne przez rośliny, nie posiadają okresu karencji, jednocześnie chronią przed chorobami i szkodnikami. Technika stosowania Poszczególnych Plonochronów jest nieskomplikowana. Wszystkie rozpuszczają się bardzo dobrze w wodzie. Na l ha stosuje się średnio 5 litrów nawozu, rozcieńczanego w 250 litrach wody (dawka jednorazowa). W przypadku sadów dawka jest większa i wynosi średnio 5-10 litrów nawozu rozcieńczonego w 500 litrach wody. Opryskiwanie drzew, niskimi ilościami cieczy (100-200 litrów/ ha), stwarza nie tylko duże niebezpieczeństwo uszkodzenia liści i owoców, ale jest zabiegiem mało skutecznym. Dawka cieczy roboczej na ha sadu powinna być dobrana do wielkości drzew i typu opryskiwacza. Szczegółowa instrukcja stosowania poszczególnych Plonochronów, podana jest na etykiecie, znajdującej się na opakowaniu. Dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, nawet 2-krotne zwiększenie stężenia cieczy użytkowej. Optymalne warunki do dokarmiania dolistnego to: duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20°C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem. Oprysk wykonywany w temperaturze wyższej niż 20°C i niskiej wilgotności powietrza, powoduje wykrystalizowanie się soli na liściach i owocach, co znacznie zmniejsza skuteczność oprysku.

Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.