BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Oferujemy następujące badania mikrobiologiczne gleb:

  • Ogólna liczba bakterii w glebie
  • Aktywność dehydrogenazy w glebie

 return to home page