Cennik

Cennik

 CENNIK USŁUG 

Cennik obowiązuje od dnia  20.05.2016

 

Lp Nazwa oznaczenia \usługi Cena brutto

[zł]

GLEBY  ROLNICZE
1 Sucha masa (105oC) i zawartość wody higroskopowej 15,00
2 pH  (KCl, H2O lub CaCl2)  metodą potencjometryczną 7,00
3 Kwasowość hydrolityczna (H+ i Al3+) oraz zalecenia wapnowania 18,00
4 Próchnica metodą objętościową Tiurina 25,00
5 Azot ogólny metodą Kjeldahla 50,00
6 Zawartość C i N z wykorzystaniem analizatora CHN    (węgiel organiczny lub ogólny, azot ogólny) 60,00
7 Przyswajalne formy potasu  metodą ICP-MS (r.e Egner-Reihem lub Mehlich-3) 15,00
8 Przyswajalne formy magnezu metodą ICP-MS (r.e.Schachtschabela lub Mehlich-3) 15,00
9 Przyswajalne formy fosforu metodą ICP-MS (r.e Egner-Reihem lub Mehlich-3) 15,00
10 Przyswajalne formy boru metodą ICP-MS  (r.e HCl) 30,00
11 Przyswajalne formy mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Mo, Co) metodą ICP-MS-  jeden pierwiastek 30,00
12 Przyswajalne formy  metali ciężkich (As, Cd, Pb, Ni, Cr) metodą ICP-MS- jeden pierwiastek 30,00
13 Ogólna zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Mo, Co) metodą ICP-MS- jeden pierwiastek 25,00
14 Ogólna zawartość metali ciężkich (As, Cd, Pb, Al, Ni, Cr) metodą ICP-MS- jeden pierwiastek 35,00
 

Pakiety rolnicze

15 PODSTAWOWY (pH, P, K, Mg)   (r.e Mehlich-3) 25,00
16 MIKRO                 (pH, Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo)   (r.e  HCl) 39,00
17 MAKRO                (pH, P, K, Mg, Corg, Nogólny)    (r.e Mehlich-3) 59,00
18 STANDARD         (pH, P, K, Mg , Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo)      (r.e Mehlich-3, HCl) 59,00
19 KOMPLET            (pH, P, K, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn,Co, Mo, Corg, Nogólny)    (r.e Mehlich-3, HCl) 89,00
20 PODSTAWOWY + (pH, P, K, Mg, pobranie próbki)   (r.e Mehlich-3) 49,00
21 MIKRO  +               (pH, Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, pobranie próbki)    (r.e  HCl) 65,00
22 MAKRO +               (pH, P, K, Mg, Corg, Nogólny, pobranie próbki)       (r.e Mehlich-3) 85,00
23 STANDARD +        (pH, P, K, Mg , Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, pobranie próbki)    (r.e Mehlich-3, HCl ) 85,00
24 KOMPLET+           (pH, P, K, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn,Co, Mo, Corg, Nogólny, pobranie próbki) (r.e Mehlich-3,HCl) 115,00

 

  

GLEBY OGRODNICZE

25 pH (w H2O) metodą potencjometryczną 7,00
26 Zasolenie metodą konduktometryczną 9,00
27 Zawartość  C i N z wykorzystaniem analizatora CHN  (węgiel organiczny lub ogólny, azot ogólny) 60,00
28 Przyswajalne formy mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Mo, Co) metodą ICP-MS       – jeden pierwiastek 20,00
29 Przyswajalne formy boru metodą ICP-MS 30,00
 

Pakiety ogrodnicze

30 PODSTAWOWY               (pH, P, K, Mg, zasolenie) 29,00
31 MAKRO                             (pH , P, K, Mg, Corg, Nogólny) 69,00
32 MIKRO                              (pH, Mn, Cu, Zn, Fe) 39,00
33 KOMPLET                        (pH, P, K, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Nogólny, Corg, zasolenie) 99,00
 

PRACE TERENOWO-KARTOGRAFICZNE

34 Pobranie próbki gleby z warstwy ornej 0-25cm 50,00
35 Pobieranie próbki gleby z warstwy podornej 25-45 cm 50,00
36 Pobranie próbki gleby z warstwy glębszych 45-60 cm 50,00
37 Pobieranie próbki gleby z warstwy ornej i podornej 80,00
38 Sporządzenie mapy odczynu lub zasobności gleby 10,00
39 Zalecenia nawozowe na podstawie wyników badań 10,00
 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE GLEB

40 Ogólna liczba bakterii 45,00
41 Aktywność dehydrogenazy 65,00

Oznaczenia: r.e – roztwór ekstrakcyjny, org- organiczny

 

Regulamin oferty:

  1. Pakiety dotyczą form biodostępnych makro i mikroelementów.
  2. Podane ceny odnoszą się do jednej próbki laboratoryjnej.
  3. Podane ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Jedna próbka laboratoryjna w przypadku gleb rolniczych obejmuje maksymalnie 4 ha.
  5. Przy korzystaniu z oferty Pakietów Rolniczych z poborem prób glebowych, zalecenia nawozowe i mapę zasobności sporządzamy bez dodatkowych opłat.
  6. Darmowy dojazd próbkobiorcy w promieniu 30 km od laboratorium.

(powyżej 30 km doliczane będą koszty w wysokości 1zł brutto za każdy dodatkowy  kilometr).

 

Powrót do strony głównej