ZALECENIA NAWOZOWE

ZALECENIA NAWOZOWE

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych Dział Rolnictwa PPH Ekodarpol opracowuje indywidualne zalecenia nawozowe dla upraw rolniczych i ogrodniczych oraz tworzy mapy odczynu i zasobności gleb w składniki pokarmowe. Pozwala to na stosowanie ściśle określonych, zmiennych dawek nawozów w różnych obszarach pola. Dzięki takiemu podejściu łączymy nowoczesne rolnictwo z ochroną środowiska naturalnego.

 

            Masz pytania? Skontaktuj się z naszym koordynatorem ds rolnictwa!

return to home page