POBIERANIE PRÓBEK GLEBOWYCH

POBIERANIE PRÓBEK GLEBOWYCH

Pobieranie próbek to kluczowy etap analizy gleby. Odpowiednie pobranie i przygotowanie próbki daje pewność otrzymania wiarygodnych wyników badań. W celu zapewnienia jak największej dokładności i reprezentatywności oraz przyspieszenia tego procesu, do poboru prób glebowych wykorzystuje się obecnie próbniki automatyczne.

Laboratorium Ekodarpol dysponuje nowoczesnym urządzeniem  WINTEX 2000 pozwalającym na jednoczesny pobór próbek  z dwóch głębokości 0-30cm oraz 30-60cm. Punkty poboru wyznaczane są komputerowo przy użyciu technologii GPS, a każdy z nich służy do opracowania map izoliniowych, pokazujących strefy zasobności w poszczególne składniki. Mapy stanowią podstawę do zastosowania nawożenia precyzyjnego. W przypadku ponownej analizy urządzenie umożliwia pobór prób z tych samych miejsc i obserwację zmian w zasobności gleby w składniki pokarmowe.


 

Etapy realizacji automatycznego poboru próbek glebowych

 

  1. Pomiar obszaru badanego

Pomiar wielkości pola wykonywany jest przy użyciu nawigacji GPS i stanowi podstawę do wyznaczenia schematu poboru próbek.

  1. Określenie ilości i wielkości rastrów

Po sporządzeniu mapy obszarowej wyznaczane są sektory do poboru próbek ogólnych tzw. rastry. Zgodnie z Polskimi Normami wielkość pojedynczego rastru nie może być większa niż 4 ha. Należy jednak pamiętać, że im mniejsze rasty, tym pobrana próbka ogólna , lepiej odnosi się do zasobności badanego obszaru. Wykonujemy podziały na rasty 1,2,3 i 4 ha.

 

  1. Pobieranie próbek w danym rastrze

Na każdy rastr nanoszonych jest 15-20 punktów poboru. Następnie według sporządzonej mapy odbywa się nakłuwanie terenu , w każdym wyznaczonym punkcie, a pobrana próbka przenoszona jest do specjalnego pojemnika zbiorczego.

  1. Przygotowanie próbki laboratoryjnej

Z każdego rastru przygotowuje się 1 próbkę ogólną, poprzez wymieszanie gleby z pojedynczych nakłuć. Próbkę przenosi się do odpowiedniego opakowania i oznacza numerem identyfikacyjnym, a następnie przekazuje do Laboratorium.

  Zainteresowała Cię usługa poboru próbek glebowych?  Skontaktuj się z naszych próbkobiorcą!

return to home page