Cennik

Cennik

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2023

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE
GLEBY ROLNICZE
Lp. Badane cechy/parametry Metoda badawcza Dokumenty odniesienia Cena usługi [zł brutto]
1 Sucha masa i zawartość wody Wagowa PN-ISO 11465:1999 23,00
2 pH w chlorku potasu Potencjometryczna PN-ISO 10390:1997 15,00
3 Fosfor przyswajalny Ekstrakcja Mehlich 3
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS)
EKO/LAB/PB-G-01:2018 65,00
4 Potas przyswajalny 65,00
5 Magnez przyswajalny 65,00
6 Żelazo przyswajalne Ekstrakcja 1M HCl
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-02:2018 65,00
7 Mangan przyswajalny 65,00
8 Miedź przyswajalna 65,00
9 Cynk przyswajalny 65,00
10 Bor przyswajalny 65,00
11 Chrom przyswajalny 65,00
12 Kadm przyswajalny 65,00
13 Nikiel przyswajalny 65,00
14 Ołów przyswajalny 65,00
15 Rtęć przyswajalna 65,00
16 Węgiel organiczny, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-07:2018 70,00
17 Węgiel organiczny, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-01:2023 150,00
18 Siarka siarczanowa (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 87,47
19 Azot mineralny 2 próbki (z warstw 0-30 i 30-60cm) (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 28,12
20 Skład granulometryczny (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 46,86
PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH
GLEBY ROLNICZE
Lp Nazwa pakietu Zawartość pakietu (formy przyswajalne) Cena usługi [zł brutto]
Rodzaj pakietu
profesjonalny* standardowy**
21 PODSTAWOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez 50,00 48,00
22 MIKRO pH, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor 55,00 53,00
23 STANDARDOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor 80,00 76,00
24 MAKRO pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny 120,00 114,00
25 MAKRO + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Siarka ogólna 200,00 190,00
26 KOMPLETNY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N
150,00 143,00
27 KOMPLETNY + S pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
230,00 219,00
28 METALE CIĘŻKIE Chrom, Kadm, Nikiel, Ołów, Rtęć, Cynk, Miedź, Mangan 90,00 90,00
29 PRÓCHNICA + AZOT Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N 70,00 70,00
30 PRÓCHNICA + AZOT + SIARKA Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna 150,00 150,00

*Pakiet profesjonalny – ekstrakcja Mehlich 3 oraz 1M HCl i Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS) wyniki przyswajalnych form makro i mikroelementów w [mg/kg gleby] oraz [kg/ha/30cm] z uwzględnieniem gęstości gleby

**Pakiet standardowy – ekstrakcja Mehlich 3 oraz 1M HCl i Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS ) z oceną zawartości przyswajalnych form makro i mikroelementów, wynik w [mg/kg gleby]

GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE
Lp. Badane cechy/parametry Metoda badawcza Dokumenty odniesienia Cena usługi [zł brutto]
31 pH w wodzie Potencjometryczna PN-ISO 10390:1997 15,00
32 Przewodność elektryczna (zasolenie) Konduktometryczna PN-ISO 11265:1997 15,00
33 Fosfor przyswajalny Ekstrakcja 0,03M kwas octowy
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-05:2018 65,00
34 Potas przyswajalny 65,00
35 Magnez przyswajalny 65,00
36 Bor przyswajalny 65,00
37 Żelazo przyswajalne Ekstrakcja roztwór Lindsay’a
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-06:2018 65,00
38 Mangan przyswajalny 65,00
39 Miedź przyswajalna 65,00
40 Cynk przyswajalny 65,00
41 Węgiel organiczny, Próchnica,
Azot ogólny, Stosunek C:N
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-07:2018 70,00
42 Węgiel organiczny, Próchnica,
Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-01:2023 150,00
PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH
GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE
Lp. Badane cechy/parametry Zawartość pakietu (formy przyswajalne) Cena usługi [zł brutto]
43 PODSTAWOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez 50,00
44 MIKRO pH, Żelazo, Mangan Miedź, Cynk, Bor 55,00
45 STANDARDOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor 80,00
46 MAKRO pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny 120,00
47 MAKRO + S pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Siarka ogólna 200,00
48 KOMPLETNY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N
150,00
49 KOMPLETNY + S pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
230,00
50 METALE CIEŻKIE Chrom, Kadm, Nikiel, Ołów, Rtęć, Cynk, Miedź, Mangan 90,00
51 PRÓCHNICA + AZOT Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N 70,00
62 PRÓCHNICA + AZOT + SIARKA Próchnica, Węgiel organiczny, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna 150,00
ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE GLEB
Lp. Nazwa usługi Cena usługi [zł brutto]
53 Oznaczenie ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych 60,00
54 Oznaczenie aktywności mikroorganizmów glebowych (dehydrogenazy) 90,00
USŁUGI DODATKOWE [DO PAKIETÓW BADAŃ PRÓBEK GLEBOWYCH]
Lp. Nazwa usługi Cena usługi [zł brutto] Jednostka przeliczeniowa
Laboratorium EKODARPOL 1) Laboratorium zewnętrzne 2)
55 Automatyczny pobór prób glebowych z obrysem pola 10,00 15,00 1 ha
56 Ręczny pobór prób glebowych 8,00 10,00 1 ha
57 Automatyczny pobór prób glebowych do oznaczeń azotu mineralnego z głębokości 0-30cm i 30-60cm 15,00 20,00 1 ha
58 Mapy zasobności pól w makroelementy (przy poborze automatycznym) 20,00 40,00 próbka
59 Zalecenia nawozowe 10,00 20,00 próbka
60 Plan nawozowy 20,00 próbka
61 Dojazd do miejsca poboru z Laboratorium Ekodarpol (liczony w jedną stronę) oraz kiedy dyspans
pomiędzy działkami wyniesie >20km (za każdy kolejny km)
2,00 1 km

1) Laboratorium EKODARPOL – specjalistyczne laboratorium EKODARPOL o profilu biologiczno-chemicznym
2) Laboratorium zewnętrzne – standardowe laboratorium chemiczne z akredytacją

return to home page