Cennik

Cennik

Cennik obowiązuje od dnia 16.07.2022
 

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE
GLEBY ROLNICZE
Lp. Badane cechy/parametry Metoda badawcza Dokumenty odniesienia Cena usługi [zł brutto]
1 Sucha masa i zawartość wody Wagowa PN-ISO 11465:1999 18,00
2 pH w chlorku potasu Potencjometryczna PN-ISO 10390:1997 10,00
3 Fosfor przyswajalny Ekstrakcja Mehlich 3
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS)
EKO/LAB/PB-G-01:2018 25,00
4 Potas przyswajalny 25,00
5 Magnez przyswajalny 25,00
6 Żelazo przyswajalne Ekstrakcja 1M HCl
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-02:2018 25,00
7 Mangan przyswajalny 25,00
8 Miedź przyswajalna 25,00
9 Cynk przyswajalny 25,00
10 Bor przyswajalny 25,00
11 Żelazo całkowite Mineralizacja mikrofalowa
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-03:2018 40,00
12 Mangan całkowity 40,00
13 Miedź całkowita 40,00
14 Cynk całkowity 40,00
15 Bor całkowity 40,00
16 Próchnica Miareczkowa (metoda Tiurina) EKO/LAB/PB-G-04:2018 27,00
17 Węgiel organiczny
Azot ogólny, Stosunek C:N
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-07:2018 49,00
18 Węgiel organiczny, Siarka og.,
Azot ogólny, Stosunek C:N
59,00
19 Siarka siarczanowa (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 50,00
20 Azot azotanowy, azot amonowy (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 40,00
21 Skład granulometryczny (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 40,00

 

PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH
GLEBY ROLNICZE
Lp Badane cechy/parametry Zawartość pakietu (formy przyswajalne) Cena usługi [zł brutto]
22 PODSTAWOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez 19,00
23 STANDARDOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk 55,00
24 STANDARDOWY + Bor pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor 65,00
25 MAKRO pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N 70,00
26 MAKRO + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna 80,00
27 KOMPLETNY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N
100,00
28 KOMPLETNY + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
110,00
29 KOMPLETNY + Bor pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N
110,00
30 KOMPLETNY + Bor + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
120,00
31 PRÓCHNICA + AZOT Próchnica, Węgiel organiczny, Stosunek C:N 49,00

 

GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE
Lp Badane cechy/parametry Metoda badawcza Dokumenty odniesienia Cena usługi [zł brutto]
32 pH w wodzie Potencjometryczna PN-ISO 10390:1997 10,00
33 Przewodność elektryczna Konduktometryczna PN-ISO 11265:1997 10,00
34 Fosfor przyswajalny Ekstrakcja 0,03M kwas octowy
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-05:2018 25,00
35 Potas przyswajalny 25,00
36 Magnez przyswajalny 25,00
37 Bor przyswajalny 25,00
38 Żelazo przyswajalne Ekstrakcja roztwór Lindsay’a
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-06:2018 25,00
39 Mangan przyswajalny 25,00
40 Miedź przyswajalna 25,00
41 Cynk przyswajalny 25,00
42 Próchnica Miareczkowa (metoda Tiurina) EKO/LAB/PB-G-04:2018 27,00
43 Węgiel organiczny
Azot ogólny, Stosunek C:N
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-07:2018 49,00
44 Węgiel organiczny, Siarka og.,
Azot ogólny, Stosunek C:N
59,00

 

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE
GLEBY ROLNICZE
Lp. Badane cechy/parametry Metoda badawcza Dokumenty odniesienia Cena usługi [zł brutto]
1 Sucha masa i zawartość wody Wagowa PN-ISO 11465:1999 15,00
2 pH w chlorku potasu Potencjometryczna PN-ISO 10390:1997 10,00
3 Fosfor przyswajalny Ekstrakcja Mehlich 3
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP MS)
EKO/LAB/PB-G-01:2018 25,00
4 Potas przyswajalny 25,00
5 Magnez przyswajalny 25,00
6 Żelazo przyswajalne Ekstrakcja 1M HCl
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-02:2018 15,00
7 Mangan przyswajalny 25,00
8 Miedź przyswajalna 25,00
9 Cynk przyswajalny 25,00
10 Bor przyswajalny 25,00
11 Żelazo całkowite Mineralizacja mikrofalowa
Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)
EKO/LAB/PB-G-03:2018 40,00
12 Mangan całkowity 40,00
13 Miedź całkowita 40,00
14 Cynk całkowity 40,00
15 Bor całkowity 40,00
16 Próchnica Miareczkowa (metoda Tiurina) EKO/LAB/PB-G-04:2018 27,00
17 Węgiel organiczny
Azot ogólny, Stosunek C:N
Wysokotemperaturowego spalania (analiza elementarna) EKO/LAB/PB-G-07:2018 49,00
18 Węgiel organiczny, Siarka og.,
Azot ogólny, Stosunek C:N
59,00
19 Siarka siarczanowa (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 50,00
20 Azot azotanowy, azot amonowy (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 40,00
21 Skład granulometryczny (wg metody podwykonawcy) (wg metody podwykonawcy) 40,00

 

PAKIETY BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH
GLEBY I PODŁOŻA OGRODNICZE
Lp Badane cechy/parametry Zawartość pakietu (formy przyswajalne) Cena usługi [zł brutto]
45 PODSTAWOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez 19,00
46 STANDARDOWY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk 55,00
47 STANDARDOWY + Bor pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor 65,00
48 MAKRO pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N 70,00
49 MAKRO + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna 80,00
50 KOMPLETNY pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N
100,00
51 KOMPLETNY + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
110,00
52 KOMPLETNY + Bor pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N
110,00
53 KOMPLETNY + Bor + Siarka pH, Fosfor, Potas, Magnez, Żelazo, Mangan, Miedź, Cynk, Bor,
Próchnica, Azot ogólny, Stosunek C:N, Siarka ogólna
120,00
54 PRÓCHNICA + AZOT Próchnica, Węgiel organiczny, Stosunek C:N 49,00

 

 
ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE GLEB
Lp. Nazwa usługi Cena usługi [zł brutto]
55 Oznaczenie ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych 55,00/ próbka
56 Oznaczenie aktywności mikroorganizmów glebowych (dehydrogenazy) 80,00/ próbka

 

USŁUGI DODATKOWE [DO PAKIETÓW BADAŃ PRÓBEK GLEBOWYCH]
Lp. Nazwa usługi Cena usługi [zł brutto]
57 Automatyczny pobór próbek glebowych z obrysem pola* 30,00/ próbka
57 Ręczny pobór próbek glebowych* 20,00/ próbka
57 Pobór próbek glebowych do oznaczeń azotu mineralnego (z dwóch głębokości 0-30cm,30-60cm)* 50,00/ próbka
57 Mapy zasobności pól w makroelementy 10,00/ zlecenie
57 Zalecenia nawozowe 10,00/ próbka
62 Dojazd do miejsca poboru z Laboratorium Ekodarpol (liczony w jedną stronę) 2 zł/ km

Oznaczenia: r.e – roztwór ekstrakcyjny, org- organiczny
*- Dla próbek gleby analizowanych poza Laboratorium Ekodarpol ceny poboru są odpowiednio wyższe. Pozycja cennika nr: 57 (50 zł próbka), 58 (40 zł próbka), 59 ( 80 zł próbka)

Regulamin oferty:

  1. Pakiety dotyczą form biodostępnych makro i mikroelementów.
  2. Podane ceny odnoszą się do jednej próbki laboratoryjnej.
  3. Podane ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Jedna próbka laboratoryjna w przypadku gleb rolniczych obejmuje maksymalnie 4 ha.

 

return to home page