HUMUS ACTIVE

HUMUS ACTIVE

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w szkółkach. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych, konwencjonalnych i zintegrowanych. HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2-krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWIT PM aby przyspieszyć namnażanie w glebie Pozytywnych Mikroorganizmów.

Gwałtownie spada żyzność polskich gleb, nasilają się też problemy związane z niedoborami wody, rosnącą presją patogenów oraz spadającą efektywnością konwencjonalnego nawożenia. Rozwiązaniem tych problemów jest  HUMUS ACTIVE, który stanowi  bufor bezpieczeństwa podczas okresowych niedoborów wody, ogranicza występowanie chorób odglebowych, ponosi efektywność wykorzystania składników pokarmowych z nawozów konwencjonalnych, nawozów naturalnych oraz uwiązanych organicznie makro i mikroelementów znajdujących się w glebie. Humus Active pozwala na ograniczenie kosztów związanych z nawożeniem, ochroną roślin oraz uprawą a jednocześnie podnosi plonowanie i jakość plonów przez co zwiększa opłacalność produkcji rolnej.

 

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym

⇒Przygotowuje glebę do siewu

 • Udostępnia uwiązane organicznie składniki pokarmowe z materii organicznej pozostającej w glebie po zbiorach plonu głównego.
 • Poprawia strukturę i optymalizuje stosunki powietrzno-wodne gleby.
 • Podnosi zdolność gleby do utrzymywania wody.
 • Wyrównuje wschody roślin.

⇒Wspiera rozwój roślin

 • Stymuluje silny rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej roślin.
 • Powoduje wzrost dobroczynnych grzybów Mikoryzowych i
  Trichodermy przy korzeniach roślin.
 • Dobroczynne grzyby udostępniają roślinom składniki odżywcze i ograniczają rozwój grzybów chorobotwórczych zajmując ich siedliska.
 • Trwała Aktywna Próchnica zwarta w produkcie jest doskonałym źródłem składników pokarmowych w kluczowych fazach rozwoju roślin.

⇒Przywraca aktywność biologiczną i urodzajność gleb

 • Podnosi poziom próchnicy.
 • Zawarta w produkcie bogata mikroflora bakteryjna, w tym między innymi:

→bakterie fosforowe – udostępniają fosfor z form osadowych,
→bakterie azotobacter – wiążą i udostępniają roślinom azot atmosferyczny,
→ bakterie celulolityczne- specjalizują się w rozkładzie materii organicznej,
→bakterie z rodzaju Bacillus – wytwarzają naturalne enzymy stymulujące wzrost roślin i ograniczają występowanie chorób odglebowych.

 • Sprawia, że w glebie wzrasta ilość pożytecznej fauny, w tym
  dżdżownic.

⇒Podnosi opłacalność produkcji

 • Trwała Aktywna Próchnica zawarta w produkcie podnosi wykorzystanie makro i mikroelementów, tych znajdujących się w glebie oraz pochodzących z nawozów.
  →Trwała Próchnica ma nawet 10-krotnie większe właściwości sorpcyjne w porównaniu do części mineralnych wchodzących w skład najżyźniejszych gleb takich jak mady czy czarnoziemy.
  →Trwała Próchnica ma zdolność do zmagazynowania 5-krotnie więcej wody aniżeli części mineralne wchodzące w skład gleby.
  →Trwała Aktywna Próchnica ogranicza wymywanie składników pokarmowych, utrzymując je w strefie korzeniowej a pozytywna mikroflora bakteryjna udostępnia je w kluczowych fazach rozwoju roślin.
  →Trwała Aktywna Próchnica odbudowuje właściwości buforowe gleb przez co optymalizuje pH, zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby i przyswajalność składników pokarmowych dla roślin.
 • Rośliny uprawiane na glebach gdzie stosowany jest Humus Active wykazują wyższą odporność na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe oraz różnego rodzaju stresy, dzięki temu ograniczane są straty w plonowaniu.
 • Stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla brakujących nawozów naturalnych. Może być również stosowany w celu uzupełnienia nawożenia naturalnego.

 

 • 55% kwasy humusowe z wyselekcjonowanych, młodych pokładów węgla brunatnego, w tym: kwasy huminowe, kwasy fulwowe, huminy i ulminy;
 • Pozytywna mikroflora bakteryjna, w tym między innymi: Promieniowce, bakterie przetrwalnikujące, fluoryzujące, Pseudomonas, fosforowe, celulolityczne Azotobacter, Bacillus;
 • Minerały ilaste;
 • Dobroczynne grzyby, między innymi Mikoryza i Trichoderma;
 • Naturalne białka i aminokwasy
 • Substancje i enzymy stymulujące wzrost, w tym między innymi: auksyny, cytokininy, fosfatazy, proteazy dehydrogenazy;
 • Kompleksowy skład makro i mikroelementów: azot (N) min. 0,02%(m/m), fosfor (PO5) min. 0,30%(m/m), potas
  (KaO) min.0,55% (m/m), magnez (MgO) min.0,05%(m/m), wapń (CaO) min.0,30% (m/m), żelazo (Fe) min.450,0mg/kg, mangan (Mn) min.15,0mg/kg, cynk (Zn) min.3,0mg/kg, miedź (Cu) min.1,0mg/kg.

HUMUS ACTIVE ZAWIERA

10,5 kg KWASÓW HUMUSOWYCH
w 20l produktu

miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów,
w tym miliony jednostek tworzących kolonie

DAWKA / TERMIN
20l Humus Active/400l wody/1 ha wiosną, doglebowo (przedsiewnie)
lub pogłównie w temperaturach powyżej 5 st. C
20l/ha/400l wody jesienią, przed planowanymi uprawkami lub
pogłównie w temperaturach powyżej 5st. C

WYMAGANIA TECHNICZNE:
1– sprawny opryskiwacz z mieszadłem,
2 – dysze grubokropliste minimum 0,4 mm lub do RSM,
3 – gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

 • Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.
 • Stosować w temperaturze powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
 • Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Ciecz użytkowa HUMUS ACTIVE nie posiada okresu karencji. Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski.
 • Produkt posiada zezwolenie na wprowadzanie do obrotu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

 

 • kanister 20l (pełna paleta – 36 szt.)
 • paletopojemnik 1000l
ULOTKA PRODUKTOWA
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PRODUKTU DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM