HUMICO ACTIVE

HUMICO ACTIVE

ORGANICZNO- MINERALNY KOMPLEKS HUMUSOWY do wszystkich wielkoobszarowych upraw polowych, sadowniczych warzywniczych i pod osłonami, dodatkowo do stosowania w szkółkach roślin, na terenach zieleni i do rekultywacji gleb. Zalecany głownie przy intensywnych uprawach przemysłowych i uproszczonym zmianowaniu. Przy szerokim stosunku C:N w glebie (co ma miejsce w większości gleb uprawnych) może być stosowany do rozkładu resztek pożniwnych.

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym

20 litrów HUMICO ACTIVE pod względem zawartości kwasów humusowych zastępuje ponad 10 ton obornika.

Przeznaczenie: do wszystkich wielkoobszarowych upraw polowych, sadowniczych warzywniczych i pod osłonami, dodatkowo do stosowania w szkółkach roślin i na terenach zieleni i do rekultywacji gleb.
Przy niskim stosunku C:N w glebie (co ma miejsce w większości gleb uprawnych) może być stosowany do rozkładu resztek pożniwnych.

Działanie kwasów humusowych z rodzimego węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest bardzo bogaty w kwasy humusowe, które są głównym składnikiem próchnicy glebowej.
Rodzime kwasy humusowe szybko wzbogacają glebę w składniki organiczne, poprawiają strukturę gleb luźnych i zwięzłych tworząc strukturę gruzełkowatą. Kwasy humusowe zawarte w HUMICO ACTIVE zatrzymują nawet 15-krotnie więcej składników pokarmowych, zwiększają nawet 8-krotnie pojemność wodną gleby, przez to korzystnie wpływają na rozwój i plonowanie roślin. Stosowanie HUMICO ACTIVE pozwala na efektywniejsze wykorzystanie mineralnych składników pokarmowych oraz wody w czasie krótkookresowych niedoborów. Systematyczne stosowanie HUMICO ACTIVE pozwala na efektywniejsze wykorzystanie nawozów mineralnych i przyśpiesza odbudowę rodzimej mikroflory bakteryjnej znajdującej się w glebie.

SKŁAD MINIMUM:
55% kwasy humusowe
0,6% Potas (K2O)
0,4% fosfor (P2O5)

Stosować rano lub wieczorem w temperaturze od 50 C do 300C.

DOGLEBOWO: przy wszystkich uprawach polowych: rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i plantacjach HUMICO ACTIVE stosować w formie oprysku doglebowego w dawce 20l/ha rozcieńczając w 400l wody.
Można stosować jesienią lub wiosną najlepiej przed opadami deszczu lub mieszając z glebą.
Można stosować po wschodach roślin we wczesnym stadium, by możliwie najbardziej pokryć glebę opryskiem HUMICO ACTIVE. Można stosować z innymi produktami stosowanymi w formie płynnej doglebowo.

DOLISTNIE:
W celu zwiększenia efektywności stosowania zabiegów dolistnych można stosować do każdego oprysku dolistnego 5l. HUMICO ACTIVE można mieszać z nawozami i środkami dolistnymi pod warunkiem, że stężenie tych środków w oprysku nie przekracza 3%.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
1- sprawny opryskiwacz z mieszadłem
2- dysze grubokropliste minimum 0,4 mm lub do RSM
3- gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

Ciecz użytkowa HUMICO ACTIVE nie posiada okresu karencji.

HUMICO ACTIVE można łączyć ze środkami, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej pod warunkiem wykonania próby łączonej we własnym zakresie. Pełną odpowiedzialność za połączenia HUMICO ACTIVE z innymi produktami syntezy chemicznej w jednym oprysku ponosi użytkownik.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed słońcem.

Produkt jest dopuszczony do obrotu decyzją MRiRW G-582/16

20L, paletopojemnik 1000L

do pobrania