AKTYWIT PM

AKTYWIT PM

Aktywator życia PM-ów (POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW) AKTYWIT PM jest produktem przeznaczonym do stosowania z HUMUSEM ACTIVE, HUMUSEM ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE oraz HUMUSEM UP, znacznie przyspieszając przyrost populacji PM-ów (POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW) w nich zawartych.

Zainteresowany?

➡️ kup w punkcie stacjonarnym

Znacznie przyspiesza przyrost populacji PM-ów (POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW) zawartych w HUMUSIE ACTIVE, HUMUSIE ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE oraz HUMUSIE UP. W niektórych warunkach glebowych jest jedynym źródłem gwarantującym rozwój PM-ów zawartych w tych produktach.
W przyrodzie wyróżniamy mikroorganizmy dążące do tworzenia i podtrzymywania życia, mikroorganizmy działające niszcząco powodując rozpad, chorobę i śmierć oraz największą grupę mikroorganizmów pozornie obojętnych, które wspierają i dostosowują się do obu stron w zależności od tego, która z dwóch pierwszych grup dominuje.

Roztwór melasy wraz ze środkami przyspieszającymi pobieranie składników przez roślinę.

Dodać Aktywit PM przed użyciem do produktów: HUMUS ACTIVE, HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE oraz HUMUS UP w celu namnożenia PM-ów (POZYTYWNYCH IKROORGANIZMÓW). Dawkowanie zgodne z zaleceniami podanymi w opisach poszczególnych produktów.

Stosować w temperaturach powyżej 00C pamiętając, że wyższa temperatura sprzyja rozwojowi PM-ów (POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW).

Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski

do pobrania