Regionalny Kierownik Sprzedaży – Branża Rolnicza

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Branża Rolnicza

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKODARPOL”

Wiodący na rynku producent branży ogrodniczej i rolniczej
poszukuje Regionalnych Kierowników Sprzedaży na rejon województw:
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
śląskiego i opolskiego, podkarpackiego.

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Branża Rolnicza

 

Opis stanowiska:
 propagowanie wśród Klientów walorów produktów Firmy,
 doradztwo w zakresie upraw rolniczych i ogrodniczych z wykorzystaniem produktów Firmy,
 organizacja punktów dystrybucyjnych niezbędnych do obsługi powierzonego rejonu,
 współpraca z istniejącymi punktami dystrybucyjnymi.

Wymagania:
 wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności ROLNICTWO lub OGRODNICTWO,
 znajomość branży rolnej,
 doświadczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami,
 znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
 prawo jazdy kat. B,
 mile widziane doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego.
 gotowość do podróży służbowych.

Oferujemy:
 umowę o pracę,
 wynagrodzenie: od 2500zł netto do 15000 zł
 niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon),
 szkolenia,
 stabilną pracę w prężnie rozwijającej się Firmie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji:
drogą elektroniczną: rekrutacja@ekodarpol.pl
(w temacie: rekrutacja Regionalny Kierownik Sprzedaży branża rolnicza)

lub na adres: P.P.H. EKODARPOL, ul. Chrobrego 19, 74-400 Dębno
(z dopiskiem rekrutacja Regionalny Kierownik Sprzedaży branża rolnicza)
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść
dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie
przy ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym w kolejnych naborach przez okres najbliższych 24 miesięcy.”

Przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PPH
EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie, ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika.
3. Dane osobowe możemy powierzyć dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami,
dostawcom usług IT, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
5. Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail
rekrutacja@ekodarpol.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Z wykorzystaniem podanych przez Państwa danych osobowych nie będą w sposób
zautomatyzowany podejmowane decyzje, w tym profilowanie.

Powrót do strony głównej