Przedstawiciel Handlowy- Doradca Rolny

Przedstawiciel Handlowy- Doradca Rolny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKODARPOL”

Wiodący na rynku producent branży ogrodniczej i rolniczej
poszukuje Regionalnych Przedstawicieli Handlowych (doradców rolnych)

Przedstawiciel Handlowy- Doradca Rolny

 • organizacja sprzedaży na powierzonym regionie,
 • współpraca z istniejącymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów,
 • doradztwo w zakresie upraw rolniczych i ogrodniczych.

Rekrutacja na zasadach konkursu. W ramach umowy zlecenia:

 • okres rekrutacji (obowiązywania zlecenia): 14 dni
 • wynagrodzenie w okresie rekrutacji: atrakcyjna prowizja dla wszystkich uczestników + nagroda dla osób, które pozytywnie przejdą rekrutację
 • oferowane narzędzia: telefon, zwrot kosztów przejazdów służbowych, szkolenie
 • kryteria oceny w procesie rekrutacyjnym: skuteczność, zaangażowanie, rzetelność, uczciwość.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • znajomość branży rolnej,
 • doświadczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami,
 • znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • własny samochód osobowy
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie do 25 000zł,
 • zwrot kosztów związanych z wykonywaną pracą,
 • szkolenia, możliwość rozwoju i awansu,
 • stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie.
  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: damian.gawronski@ekodarpol.pl.
  • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PPH EKODARPOL ZBIGNIEW ZUBALA z siedzibą w 74-400 DĘBNO, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 19 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
   Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
   „Zgadzam się na przetwarzanie przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie przy ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w kolejnych naborach przez okres najbliższych 24 miesięcy.”
  • Przetwarzanie danych osobowych
   Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie, ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno.
   2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
   3. Dane osobowe możemy powierzyć dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych.
   4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
   W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
   5. Mają Państwo prawo do:
   1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4) prawo do usunięcia danych osobowych;
   5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
   6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
   7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail damian.gawronski@ekodarpol.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   8. Z wykorzystaniem podanych przez Państwa danych osobowych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, w tym profilowanie.
Powrót do strony głównej