EKODARPOL przyjazny naturze

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zbigniew Zubala PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKODARPOL”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystapiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość Projektu: 267 412,44 zł

Wartość dofinansowania: 267 412,44 zł


Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 507,5 kW. Instalacja zostanie zainstalowana na dachach hal produkcyjnych Zakładu EKODARPOL przy ulicy Bolesława Chrobrego 19 Dębno.

Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie zasilania zakładu w energię elektryczną.

Działania 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 3 408 867,51 zł

Wartość dofinansowania: 1 900 171,18 zł

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-B072/17


Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci preparatu do usuwania zbędnej roślinności z kostki brukowej, chodników i krawężników.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie produktu do zwalczania zbędnej roślinności.

Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 184 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 127 500,00 zł

Nr projektu: RPZP.01.05.00-32-0076/17


Utworzenie laboratorium analityki chemicznej drogą innowacyjnego rozwoju działalności badawczej PPH EKODARPOL

Działanie: 1.2. Innowacje i transfer technologii Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Wartość projektu: 1 696 927.78

Dofinansowanie: 822 891.60

Nr umowy: UDA-RPZP.01.02.02-32-006/13-00

Powrót do strony głównej