Zapytanie ofertowe nr 15/1.5/RPO

Zapytanie ofertowe nr 15/1.5/RPO

Dębno, dnia 24.08.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala” numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Firma PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala zaprasza do składania ofert na dostawę doku przeładunkowego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala, ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno, e-mail: [email protected].
Termin składania ofert: do 3.09.2018 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 15_1.5_2018
2. Załącznik nr 1 _ Formularz Ofertowy
3. Załącznik nr 2 _ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Załącznik nr 3 _ Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

Powiązane

Zapytanie ofertowe nr 16/1.5/RPO

3 września 2018 | EKODARPOL
Więcej