Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala”

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala”

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe EKODARPOL Zbigniew Zubala zawarło z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17.

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie produkcji innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: budowa suszarni słonecznej do suszenia węgla brunatnego, wyposażenie hali produkcyjnych w linie technologiczne do nawozów płynnych, granulatów oraz wentylację i klimatyzację, zakup środków trwałych i środków transportu niezbędnych na etapie konfekcjonowania, pakowania i magazynowania innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych.

Efektami realizacji projektu będą wdrożone innowacje: produktowa, procesowa i organizacyjna.
Wartość projektu: 6 565 000 zł
Wartość dofinansowania: 3 282 500 zł

Powiązane