Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie”

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie”

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe EKODARPOL Zbigniew Zubala zawarło z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie”, numer projektu RPZP.02.10.00-32-B072/17.

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 507,5 kW. Instalacja zostanie zainstalowana na dachach hal produkcyjnych Zakładu EKODARPOL przy ulicy Bolesłąwa Chrobrego 19 Dębno.

Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie zasilania zakładu w energię elektryczną..

Wartość projektu: 3 408 867,51 zł
Wartość dofinansowania: 1 900 171,18 zł

Powiązane