Projekt 3.4

Projekt 3.4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “EKODARPOL” Zbigniew Zubala realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość Projektu 267 412,44 zł

Wartość dofinansowania 267 412,44 zł

Powiązane