Humus Up

Humus Up

Humus Up to organiczno-mineralny polepszacz glebowy, zawierający ogromne ilości PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów) oraz próchnicę pokarmową, która pozostaje aktywna w glebie około jednego roku.

Zastosowany doglebowo znacznie poprawia parametry biologiczne, fizyczne i fizyko-chemiczne, doprowadza do szybkiego i skutecznego przetwarzania materii organicznej, co zapobiega przenoszeniu chorób na resztkach pożniwnych. Uwalnia uwiązane w glebie związki mineralne udostępniając je dla roślin.

HUMUS UP zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU UP można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM.

Co zyskujesz gdy stosujesz ?

 • Humus UP zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
 • Powoduje zwiększenie plonów,
 • Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywczą,
 • Gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin,
 • Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę,
 • Stabilizuje pH gleby,
 • Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny,
 • Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
 • Powoduje lepsze ukorzenianie roślin,
 • Poprawia kondycje i zdrowotność roślin,
 • Nie posiada okresu karencji,
 • Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).

Zastosowanie:

Do wszystkich upraw wielkotowarowych, polowych i sadowniczych oraz pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni.

 

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/226/2013.

Powrót do strony głównej