Humus Active

Humus Active

Humus Active jest przeznaczony do wszystkich upraw działkowych i przydomowych oraz wszelkich roślin w uprawach wielkotowarowych, polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni. Humus Active zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. Pielęgnując rośliny wyłącznie Humusem Active zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych.

Co zyskujesz gdy stosujesz?

 • Humus Active zwiększa opłacalność produkcji rolnej.
 • Powoduje zwiększenie plonów.
 • Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywczą.
 • Gleba zatrzymuje nawet 12 razy więcej składników pokarmowych w strefie korzeniowej.
  Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie nawet o 70% dawki nawożenia przedwegetacyjnego,
 • Zwiększa pojemność wodną nawet 5 krotnie, stanowiąc bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz i opadów deszczu.
 • Zwiększa próchnicę w glebie i poprawia jej strukturę.
 • Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc TAP (Trwałą Aktywną Próchnicę).
 • Stabilizuje pH gleby.
 • Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny.
 • Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha).
 • Powoduje lepsze ukorzenianie roślin.
 • Poprawia kondycję i zdrowotność roślin.
 • Zmienia barwę gleby na bardziej brunatną, poprawiając jej właściwości cieplne.
 • Nie posiada okresu karencji.
 • Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).

Czy wiesz że?

W 1 ml nawozu Humus Active zawiera:

 • miliardy PM-ów (Pozytywnych Organizmów), pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych.
  PM-y asymilują azot z powietrza i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe).
  PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.
 • miliardy koloidów TAP – Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 metrów kwadratowych, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów.
  Dzięki temu gleba pulchnieje i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Powrót do strony głównej