OBORNIK OWCZY GRANULOWANY

OBORNIK OWCZY GRANULOWANY

Obornik owczy granulowany stosuje się na wszystkie rodzaje gleb w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych, a także roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Przeznaczony jest także jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo – tarasowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o małej zawartości próchnicy.

1 tona nawozu zawiera co najmniej 15,5kg azotu (N); 2,9kg fosforu (P) oraz 19,1 potasu (K).

ROŚLINY SADOWNICZE:
Przed sadzeniem roślin: nawóz równomiernie rozsypać na powierzchnię gleby w dawce do 30kg/100m2, a następnie wymieszać do głębokości ok. 15cm. Nawóz najlepiej zastosować pod przedplon lub około 2 tygodnie przed sadzeniem roślin. W przypadku użycia nawozu bezpośrednio przed sadzeniem, rośliny należy obficie podlać.
W istniejącym sadzie /plantacji// ogrodzie: nawóz rozsypać wokół roślin ( w obrębie koron drzew/ krzewów), wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), w dawce 100g/m2.

ROŚLINY WARZYWNE
Rozprowadzić równomiernie nawóz na powierzchni gleby (oczyszczonej z chwastów) i wymieszać przy pomocy narzędzi uprawowych. Nawożenie zleca się przeprowadzić wczesną wiosną. Może być stosowany także w okresie lata i jesieni przed uprawą roślin poplonowych. W uprawach warzywnych, polowych stosować 10-20 kg/m2, pod osłonami dawkę nawozu można zmniejszyć do ok. 15-25 kg/m2. Podlać wodą w miarę potrzeby. Nawóz można stosować rzędowo, min. w uprawie ogórków, szparagi lub gniazdowo – przy uprawach warzyw wieloletnich zachowując wielkość dawek w przeliczeniu na powierzchnię. Unikać uprawy warzyw korzeniowych (marchew, buraki) bezpośrednio na oborniku.

ROŚLINY OZDOBNE

Rośliny rabatowe
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsypać w dawce 1-2 kg/10m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15cm. po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Drzewa i krzewy ozdobne
Przed sadzeniem na wcześniej przygotowaną glebę należy rozsypać nawóz w dawce 1,5-2,0 kg na 10m2 a następnie wymieszać na na głębokość 10-15cm. W tak przygotowaną glebę sadzić drzewa/krzewy po czym obficie podlewać.
Przy sadzeniu i przesadzaniu roślin można wymieszać nawóz z ziemią pochodzącą z dołka w dawce 8-12g na 1litr gleby.
Wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), rozrzucić nawóz wokół drzew/krzewów w dawce 40-50g/m2, następnie podlać.

Podłoża ogrodnicze
Należy dokładnie wymieszać nawóz z glebą lub innym podłożem w dawce 5-10g na 1litr gleby/ podłoża. Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe.

Trawniki
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie na powierzchni 10-20kg/100m2 nawozu, wymieszać z wierzchnia warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

UWAGI:

 • nawóz najlepiej stosować podczas pogody bezwietrznej i pochmurnej;
  nie stosować na pastwiskach;
 • zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem;
 • stosowanie od 1 marca do 30 listopada;
 • nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z nawozami organicznymi;
 • w razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem
  w przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czysta wodą;
 • w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem;
 • nie stosować na pastwiskach, na terenach zalanych oraz pokrytych lodem i śniegiem.

Luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi;
W opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu;
Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci i zwierząt.