OBORNIK KOŃSKI GRANULOWANY

OBORNIK KOŃSKI GRANULOWANY

OBORNIK KOŃSKI GRANULOWANY- w pełni ekologiczny, niezwykle skuteczny nawóz organiczny.
Obornik ten, dzięki unikalnej technologii produkcji, jest łatwym w stosowaniu, pełnowartosciowym nawozem organicznym w formie granulatu, pozbawionym zapachu. Odkwasza glebę, zawiera związki organiczne, zwiększa ilość próchnicy w glebie. Korzystnie wpływa na ukorzenienie roślin, wzrost plonów, ogranicza także rozwój szkodliwych dla roślin chorób.

Nawóz ten spełni wszelkie normy jakościowe, jest zalecany do stosowania w ogrodach przydomowych, działkach, na terenach zielonych, glebach zakwaszonych i zdegradowanych. Można go stosować zarówno do upraw warzyw, owoców (np. pestkowców), jak i kwiatów (np. róże, forsycje, piwonie, bez, powojnik, rabaty), a także iglaków zasadolubnych (np.jodła jednobarwna, jałowiec, modrzew europejski, cis pospolity, sosna czarna, kosodrzewina). Świetnie nadaje się do przygotowania rozsad we wczesnych uprawach inspektowych i do upraw pod osłonami (np. ogórki, papryka, pomidor, cebula).

 

 

OBORNIK może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do nawożenia warzyw i owoców, a także roślin ozdobnych (rabatowych) trawników oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo-tarasowe).
Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach kwaśnych, o niskiej zawartości próchnicy.
OBORNIK należy rozrzucić i przekopać na głębokości 20cm. Na glebach lekkich lub na 15cm na glebach ciężkich.

Naturalny obornik koński granulowany z hodowli zagrodowych.

Składniki mineralne w 1 kg obornika ( na podstawie badń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)

N ok. 7,5mg
P2O5 ok. 3,9 mg
K2O ok. 4,1mg
CaO ok. 21,2 mg
MgO ok. 2,6 mg
Na2O ok. 0,4mg

Zawiera także mikroelementy i związki próchnicze, znacznie poprawiające właściwości gleb.
*Zawartość składników mineralnych w oborniku podlega naturalnym zmianom. Ich wielkości mogą różnić się od podanych.

WARZYWA

OBORNIK stosować na wiosnę na glebach lekkich, ubogich, piaszczystych – do 2,0 l/m, glebach ciężkich, iłach, glinach – do 1,0l/m łącznie do 2 razy w roku; jesienią – stosowanie szczególnie zalecane dla przygotowania gleb można stosować gniazdowo do upraw warzyw wieloletnich orz krzewów ozdobnych.

ROŚLINY OZDOBNE ( RABATOWE)

Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozrzucić obornik w dawce 1,5l/m, a następnie przykryć na głębokość ok 15cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

TRAWNIKI

Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 1,5l/m OBORNIKA wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innym narzędziem, a następnie wyrównać i zasiać trawę.

DRZEWA OWOCOWE I KRZEWY OZDOBNE

Przy nasadzaniu i przesadzaniu roślin wymieszać nawóz z ziemią pochodzacą z dołka w proporcji 1 część nawozu na 3 części ziemi dla drzew ziarnkowych (jabłoń i grusza) i roślin jagodowych (z wyjątkiem borówki wysokiej i żurawiny) lub 1 części nawozu na 2 części ziemi dla drzew pestkowych ( śliwa, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia), leszczyny i orzecha włoskiego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

  • przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny, jak przy pracy z nawozami organicznymi,
  • w razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą,
    w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem,
  • nie stosować na pastwiskach, na terenach zalanych oraz pokrytych lodem i śniegiem.

Luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym; zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi.

W opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.