OBORNIK BYDLĘCY GRANULOWANY

OBORNIK BYDLĘCY GRANULOWANY

OBORNIK BYDLĘCY w granulacie stosuje się na wszystkie rodzaje gleb w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych, a także roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Przeznaczony także jako komponent do produkcji substratów do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo-tarasowe).
Szczególnie polecany do stosowania na glebach o małej zawartości próchnicy.

 

 • w 100% nawóz naturalny pochodzenia zwierzęcego,
 • najlepszy dla rozsad,
 • bezpieczne nawożenie.

Dzięki nowoczesnej technologii przetwarzania i oczyszczania obornik zachowuje wszystkie substancje próchnicze, odżywcze i mineralne, a jednocześnie pozbawiony jest patogenów oraz nasion chwastów. Nawóz rozpada się stopniowo uwalniając składniki odżywcze oraz substancje humusowe, które wpływają na poprawę struktury gleby.

 

OBORNIK BYDLĘCY w granulacie stosuje się na wszystkie rodzaje gleb w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych, a także roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Przeznaczony także jako komponent do produkcji substratów do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo-tarasowe).
Szczególnie polecany do stosowania na glebach o małej zawartości próchnicy.
Obornik należy rozrzucić i przekopać do 20cm na glebach lekkich, lub do 15cm na glebach zwięzłych i ciężkich.

Naturalny obornik bydlęcy granulowany z hodowli zagrodowych (nieprzemysłowych).

Składniki mineralne w 1kg obornika * ( na podstawie badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
N ok. 5,6 mg
P2O5 ok. 1,9mg
K2O ok. 1,9
CaO ok. 10,5mg
MgO ok. 1,3 mg
Na2O ok. 0,2 mg

pH 7,5 – 7,7

Zawiera także mikroelementy i związki próchnicze, znacznie poprawiające właściwości gleby.
Zawartość składników mineralnych w oborniku podlega naturalnym zmianom. Ich wielkości mogą różnić się od podanych.

WARZYWA – stosować w ilości:
-gleby lekkie, ubogie, piaszczyste – do 3 l/m2 2x w roku,
-gleby ciężkie, gliny, iły – do 1,5 l/m2 2x w roku,
wiosną – dla warzyw o długiej wegetacji (min. selery, kapusty, pory),
jesienią – zalecane dla przygotowania gleby pod uprawy.
Unikać uprawy warzyw korzeniowych (m. in. marchew, buraki,) bezpośrednio na oborniku. Stosować rzędowo, min. do upraw ogórków, lub gniazdowo, do upraw warzyw wieloletnich oraz drzew i krzewów ozdobnych i owocowych

ROŚLINY OZDOBNE (rabatowe)
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsypać OBORNIK w dawce 1,5-2,0l/m2 a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15cm, po czym dokładnie wyrównać powierzcznię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

TRAWNIKI
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć od 2 do 3 l/m2 OBORNIKA, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

PODŁOŻE OGRODNICZE
Celem wzbogacenia podłoża należy wymieszać 1 część OBORNIKA z 2 częściami podłoża.

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE
Przy sadzeniu i przesadzaniu roślin wymieszać OBORNIK z ziemią pochodzącą z dołka w proporcji 1 część OBORNIKA na 2 części ziemi.

WARZYWA
Wiosną rozsypać w dawce `1,5 do 3 l/m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość 15-20cm, można stosować rzędowo (min. ogórki, szparagi) lub gniazdowo – przy uprawach warzyw wieloletnich, a także drzew owocowych i krzewów ozdobnych.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny, jak przy pracy z nawozami organicznymi,
 • w razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem,
 • w przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą,
  w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem,
 • nie stosować na pastwiskach, na terenach zalanych oraz pokrytych lodem i śniegiem.
 • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi,
 • w opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.