BIOHUMUS EXTRA do WARZYW – NAWÓZ SYPKI 1,0l

BIOHUMUS EXTRA do WARZYW – NAWÓZ SYPKI 1,0l

BIOHUMUS EXTRA do WARZYW – NAWÓZ SYPKI jest produktem najwyższej jakości z bardzo bogata mikroflorą bakteryjną oraz próchnicą pokarmową co znakomicie wpływa na wzrost, kondycję i zdrowie roślin. Powoduje lepsze ukorzenienie roślin, lepszy start nasion, poprawia walory smakowe i jakościowe spożywanych warzyw. W pełni naturalny, gwarantuje zdrowe plony.

Produkt posiada Certyfikaty:
Certyfikat Zgodności nr B/13/20014/14/PC/D/1 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
Certyfikat Zgodności nr Z/13/20250/14/PC/1 potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu.

Produkt dopuszczony do produkcji ekologicznej na podst. art.3 ust.1 zał. Rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008.
Nadzór Weterynaryjny nr 32108401 i32108402.
Produkt naturalny do rolniczego wykorzystania.

– bezpieczny (dla ludzi, zwierząt i środowiska),
– naturalny (bez chemii),
– nie przedawkowalny (wygodny w użyciu),
– uodparnia rośliny na choroby,
– lepszy start nasion,
– poprawia walory smakowe i jakościowe spożywanych warzyw,
– powoduje lepsze ukorzenienie roślin,
– dostarcza pozytywną mikroflorę bakteryjną,
– umożliwia ekologiczny rozwój warzyw.

Wyprodukowany z wyselekcjonowanych oborników uszlachetnionych przez dżdżownice kalifornijskie, które znacznie podnoszą zawartość mikroflory bakteryjnej. Zawiera naturalnie namnożone pozytywne bakterie, między innymi azotobacter, pseudomonas, bakterie fosforowe, celulolityczne, promieniowce oraz bakterie przetrwalnikowe.

Wymieszać z glebą w proporcji objętościowej 1:50 ( 200ml BIOHUMUSU EXTRA do WARZYW – NAWOZU SYPKIEGO na 10 litrów ziemi).
Zaleca się zasilanie roślin w trakcie wegetacji BIOHUMUSEM EXTRA do WARZYW – nawozem płynnym.

Stosować w temperaturze powyżej 10st.C.

Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Przechowywać w temp. nie niższej niż 5st.C i nie wyższej 30st.C.