Elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń

Elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKODARPOL”
Wiodący na rynku producent branży ogrodniczej i rolniczej
poszukuje Elektromechanika, mechanika maszyn i urządzeń.

Opis stanowiska

 • wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym,
 • diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych,
 • udział w planowaniu przeglądów i konserwacji i ich realizowaniu zgodnie z harmonogramem,
 • wykonywanie prac instalacyjno – montażowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i modyfikacji,
 • odpowiedzialność za stałą gotowość maszyn i urządzeń elektrycznych oraz maszyn,
 • zapewnianie, że wykonywane prace są prowadzone zgodnie z odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi w firmie,
 • podejmowanie stosownych, zgodnych z procedurami działań w sytuacjach awaryjnych.

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne, elektromechanik,
 • doświadczenie jako elektromechanik w firmie produkcyjnej
 • znajomość zagadnień technicznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów mechanicznych i elektrycznych,
 • dokładność oraz szukanie rozwiązań optymalizujących standardy w zakładzie.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • do dyspozycji wszystkie, niezbędne narzędzia pracy oraz profesjonalnie wyposażony warsztat,
 • wysokie wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju oraz poznania nowoczesnych technologii
 • atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji:
drogą elektroniczną: sekretariat@ekodarpol.pl
(w temacie: rekrutacja Elektromechanik)

lub na adres: P.P.H. EKODARPOL, ul. Chrobrego 19, 74-400 Dębno
(z dopiskiem rekrutacja Elektromechanik)

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie przy ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w kolejnych naborach przez okres najbliższych 24 miesięcy.”

Przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie, ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
3. Dane osobowe możemy powierzyć dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
5. Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail sekretariat@ekodarpol.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Z wykorzystaniem podanych przez Państwa danych osobowych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, w tym profilowanie.

Powrót do strony głównej