Nowy projekt!

Nowy projekt!

Projekt pn. „Opracowanie w pełni bezpiecznego dla ludzi i środowiska, nieulegającego bioakumulacji, preparatu do usuwania zbędnej roślinności z kostki brukowej, chodników, krawężników itp. w oparciu o składniki czynne pochodzenia roślinnego, jako zamiennika dla nieselektywnych herbicydów zawierających chemiczne substancje czynne jak glifosat lub inne substancje chemiczne wytworzone sztucznie, stosowane między innymi do desykacji.”

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe EKODARPOL Zbigniew Zubala zawarło z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie w pełni bezpiecznego dla ludzi i środowiska, nieulegającego bioakumulacji, preparatu do usuwania zbędnej roślinności z kostki brukowej, chodników, krawężników itp. w oparciu o składniki czynne pochodzenia roślinnego, jako zamiennika dla nieselektywnych herbicydów zawierających chemiczne substancje czynne jak glifosat lub inne substancje chemiczne wytworzone sztucznie, stosowane między innymi do desykacji., numer projektu: POIR.02.03.02-32-0026/18

Realizacja projektu następuje w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci preparatu do usuwania zbędnej roślinności z kostki brukowej, chodników i krawężników.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie produktu do zwalczania zbędnej roślinności.

Wartość projektu: 184 500,00 zł.

Wartość dofinansowania: 127 500,00 zł.

Powiązane