ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017
W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w ramach Konkursu nr naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-002/17 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. pt.: „Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę roślin przy jednoczesnej poprawie jakości gleb poprzez wykonanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.” PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących świadczenia podwykonawstwa usługi badawczej, polegającej na analizie laboratoryjnej próbek surowców i/lub półproduktów dostarczonych przez Zamawiającego.
Pełne zapytanie dostępne po kliknięciu poniższego linku:

http://www.ekodarpol.pl/laboratorium/wp-content/uploads/2017/03/1.-Zapytania-ofertowe.pdf

 

Powiązane

Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych

16 marca 2017 | fabrykaWP
Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017

8 marca 2017 | EKODARPOL
Więcej