Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych

Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych

16 marca 2017 | fabrykaWP

PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytań ofertowych z dnia 8.03.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017 na świadczenie podwykonawstwa usług badawczych. Wyniki są dostępne pod poniższymi linkami: 201703161322-1 201703161322 201703161323

ZD.3

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017

8 marca 2017 | EKODARPOL

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017 W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w ramach Konkursu nr naboru: RPZP.01.01.00- IZ.00-32-002/17 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. pt.: „Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę roślin przy […]

ZD.2

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1.1 RPO/2017

8 marca 2017 | EKODARPOL

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1.1 RPO/2017 W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w ramach Konkursu nr naboru: RPZP.01.01.00- IZ.00-32-002/17 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. pt.: „Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę roślin przy […]

zd.1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017

8 marca 2017 | EKODARPOL

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017 W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w ramach Konkursu nr naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-002/17 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. pt.: „Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę roślin przy jednoczesnej […]