HUMUS UP

HUMUS UP

Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. HUMUS UP istotnie aktywizuje życie biologiczne, powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych, zdegradowanych glebach. HUMUS UP odbudowuje naturalną odporność roślin na czynniki stresowe i patogenne oraz przywraca równowagę mikrobiologiczną.

-Odbudowuje naturalną odporność roślin, – Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych, – Stymuluje rośliny do wzrostu, – Przywraca równowagę mikrobiologiczną, – Humus Up zwiększa opłacalność produkcji rolnej, – Gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin, – Przyspiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę, – Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny, – Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha), – Powoduje lepsze ukorzenianie roślin, – Nie posiada okresu karencji, – Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).

Humus Up zawiera miliardy PM-ów (Pozytywnych mikroorganizmów) pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (resztki pożniwne, liście, łodygi) dostarczając roślinom składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.
Humus Up zawiera miliardy koloidów próchnicy pokarmowej, która stanowi zrównoważone źródło pożywienia dla roślin.
Produkt jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Ciecz użytkowa HUMUSU UP nie ma okresu karencji

Dolistnie- w okresie wegetacji oraz po każdorazowym oprysku chemicznym wykonywać opryski HUMUS UP w stężeniu 5%. Doglebowo- do stosowania na glebach zdegradowanych w celu przywrócenia równowagi mikrobiologicznej i przyspieszenia rozkładu masy organicznej gleby. Po zbiorach wykonać oprysk 5% stężeniem HUMUS UP. WIOSNA, LATO- dolistnie od ruszenia wegetacji do zbiorów. Opryski o stężeniu 5% HUMUS UP zaleca się wykonywać po każdorazowym oprysku chemicznym. JESIEŃ- pogłównie lub doglebowo pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa powietrza jest nie niższa niż 5°C. Najlepiej przed planowanymi uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak aby składniki pokarmowe mogły się przedostać do strefy korzeniowej roślin.

Przechowywać w temp. nie nizszej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/226/2013.

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym