HUMUS ACTIVE

HUMUS ACTIVE

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w szkółkach, parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych.
HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach, a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM.

Gwałtownie spada żyzność polskich gleb, nasilają się też problemy związane z niedoborem wody. Rozwiązaniem tych problemów jest właśnie HUMUS ACTIVE. Stanowi on bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz, minimalizuje skutki okresowych niedoborów wody, podnosi opłacalność produkcji.

– poprawia strukturę gleb,
– kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
– umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych,
– stanowi on bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz,
-minimalizuje skutki okresowych niedoborów wody,
– przygotowuje glebę do siewu,
– wspomaga rozwój systemu korzeniowego przygotowując rośliny do spoczynku zimowego,
– przywraca naturalną żyzność gleb,
– podnosi opłacalność produkcji.

Humus Active pobudza rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Szybko rozkłada resztki organiczne (resztki pożniwne, liście, łodygi) dostarczając roślinom składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja związków humusowych znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.

TRWAŁA  AKTYWNA PRÓCHNICA
1 ml. Humus Active zawiera miliardy koloidów TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2.

Dzięki koloidom próchnicznym gleba staje się żyźniejsza, znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Badania EkoTech Produkt objęte programem unijnym dowodzą, że 20L. HUMUSU ACTIVE efektywnie zastępuje minimum 10 ton obornika, a na wielu płaszczyznach daje więcej, ponieważ obornik nie zawiera trwałej próchnicy, ani takiej mnogości kultur bakteryjnych.
Produkt jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Ciecz użytkowa HUMUSU ACTIVE nie ma okresu karencji.”

UPRAWY KONWENCJONALNE SPOSÓB UŻYCIA:

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych – 20 I. HUMUSU ACTIVE rozcieńczamy w 400 I wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy roboczej opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha.

HUMUS ACTIVE stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20 I HUMUSU ACTIVE na 1 ha. Zabiegi HUMUSEM ACTIVE zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami.

W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk HUMUSEM ACTIVE na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.

TERMINY STOSOWANIA:

Wiosna – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować o wschodach roślin.

Jesienią – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, ze średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Na ściernisko – tuz przed planowanymi uprawkami.

UPRAWY EKOLOGICZNE SPOSÓB UżYCIA: Doglebowo – wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy pokryć glebę na powierzchni 1 ha używając opryskiwacza lub wozu asenizacyjnego. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak aby HUMUSU ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin. Dolistnie – w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5 litrów HUMUS ACTIVE rozcieńczonego w 200 litrach wody. Dokarmianie dolistne HUMUSEM ACTIVE stosować od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu.

Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego i spowoduje szybki rozkład masy organicznej na glebie. TERMINY STOSOWANIA:

Wiosna – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Lato – dokarmianie dolistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20° C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Na ściernisko – tuz przed planowanymi uprawkami, Jesień – pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, ze średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Stosować w średnich dobowych temperaturach 5°C

Można stosować po wschodach roślin Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niż 5°C i nie wyższej niż 30°C

Ciecz użytkowa HUMUSU ACTIVE nie posiada okresu karencji.

Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski Zezw. MRiRW nr G-233/11. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym