AKTYWIT PM

AKTYWIT PM

Aktywator życia PM-ów (POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW) AKTYWIT PM jest produktem na bazie melasy i związków przyspieszających wchłanianie przez roślinę i ułatwiających dostęp wody do najmniejszych przestrzeni koloidalnych. Przeznaczony jest do stosowania z HUMUSEM ACTIVE oraz HUMUSEM UP, znacznie przyspieszając przyrost populacji PM-ów ( POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW) w nich zawartych. W przyrodzie wyróżniamy mikroorganizmy dążące do tworzenia i podtrzymywania życia, mikroorganizmy działające niszcząco powodując rozpad, chorobę i śmierć oraz największą grupę mikroorganizmów pozornie obojętnych, które wspierają i dostosowują się do obu stron w zależności od tego która z dwóch pierwszych grup dominuje.

znacznie przyspiesza przyrost POZYTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW stanowi wysoko energetyczną pożywkę dla POZYTYWNEJ MIKROFLORY BAKTERYJNEJ *zwiększa przyswajalność i poprawia efektywność gdy jest stosowany z innymi preparatami mikrobiologicznymi

ROZTWÓR MELASY

Stosujemy dodając AKTYWIT PM do produktów HUMUS ACTIVE oraz HUMUS UP przed użyciem w celu namnożenia PM-ów w stężeniu 1:2 AKTYWIT PM należy stosować wyłącznie z HUMUSEM ACTIVE oraz HUMUSEM UP, które zawierają PM-y (pozytywne mikroorganizmy) by zagwarantować dominację pozytywnego życia mikrobiologicznego.

Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.