Laboratorium

Nowoczesne laboratorium badawcze oferujące

usługi w zakresie analiz  fizyko-chemicznych

i mikrobiologicznych dla potrzeb rolnictwa.

Do pobrania

Nowoczesne laboratorium badawcze oferujące usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych dla potrzeb rolnictwa.

Więcej