Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala” numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż regałów magazynowych na 2566 miejsc paletowych

 

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala, ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno, e-mail: z.zubala@ekodarpol.pl.

Termin składania ofert: do 8.12.2017 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego)

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego znajduję się w załącznikach.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2017 po zmianach z dn. 23.11.2017

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

     

      Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2017

      Wynik postępowania 4/1.5/2017

Powiązane

Unieważnienie zapytania nr 3/1.5/2017

31 października 2017 | EKODARPOL
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017

31 października 2017 | EKODARPOL
Więcej