Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/1.5/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala” numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Firma PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z Budową szklarni słonecznej.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala, ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno, e-mail: z.zubala@ekodarpol.pl.
Termin składania ofert: do 18.10.2017 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załącznikach.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 1/1.5/2017 — Pobierz zapytanie

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

5.  Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa

6.  Wyniki postępowania

 

 

 

 

Powiązane