Aktualności

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe EKODARPOL Zbigniew Zubala zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala”, numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17.

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie produkcji innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: budowa suszarni słonecznej, wyposażenie hali produkcyjnych w linie technologiczne do nawozów płynnych, granulatów oraz wentylację i klimatyzację, zakup środków trwałych i środków transportu niezbędnych na etapie konfekcjonowania, pakowania i magazynowania innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych.

Efektami realizacji projektu będą wdrożone innowacje: produktowa, procesowa i organizacyjna.
Wartość projektu: 6 565 000 zł
Wartość dofinansowania: 3 282 500 zł

Powiązane


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/mqs/public_html/hosting/ekodarpol/dod/wp-content/themes/ekodarpol/functions.php on line 494